Η μουσική και ο ήχος διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην τέχνη της εικόνας, όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, ή τα video games. Κάθε είδος συναισθήματος ή ψυχικής διάθεσης μπορεί είτε να περγραφεί είτε να τονιστεί, μια περίοδος ή μια περιοχή μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά το σημαντικότερο είναι πως η μουσική υποστηρίζει και ολοκληρώνει "αυτό που θέλει να πεί η ιστορία".