ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

              E-mail adress:  dmtpal@gmail.com

             Facebook : www.facebook.com/dimitris.palaiogiannis

             Τηλέφωνο: (+30) 6972 612 266